Czym jest logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa jest połączeniem wszystkich czynności związanych z planowaniem, zarządzaniem oraz obsługą ładunków. Logistyka ma na celu kontrolowanie i monitorowanie drogi towarów magazynowanych oraz dostosowanie magazynu do zapotrzebowania.

Obsługa magazynów – co to jest?

Obsługa magazynu ta regulacja oraz poprawa przepływu towarów, które trafiły do magazynu. Obsługa magazynu polega na umieszczeniu towarów w odpowiednich miejscach na hali magazynowej w celu ułatwienia kompletowania zamówień i usprawnienia procesu wysyłki towarów do klientów.

Obsługa hali magazynowej najczęściej sprawowana jest przez kierownika, który czuwa nad wszystkimi procesami jakie dotyczą towarów będących w magazynie oraz nad pracą wykonywaną przez pracowników.

Cele logistyki magazynowej

Głównym celem obsługi magazynów jest zminimalizowanie kosztów operacyjnych bez zmiany jakości świadczonych usług. Aby logistyka magazynowa pełniła swoją funkcję należy:
– maksymalnie wykorzystać powierzchnię hali magazynowej,
– zadbać o jak najlepsze wykorzystanie urządzeń do przeładunku,
– zachować łatwy dostęp do magazynowanych towarów,
– zoptymalizować pracę operatorów,
– zadbać o bezpieczeństwo pracowników oraz towarów.

Więcej o logistyce magazynowej można znaleźć na https://logit.com.pl/logistyka-magazynowa-logit/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *